Voor die ene leerling

Wij vormen met elkaar een leef-, leer- en werkgemeenschap waarbinnen die ene leerling maximaal wordt uitgedaagd en nieuwsgierig blijft om zich permanent en overal te ontwikkelen.

Manifest

In onze missie staat dat wij iets willen betekenen voor een betere, duurzame en inclusieve wereld. Een wereld waarin mensen gelijkwaardig zijn, met respect en vanuit vertrouwen met elkaar omgaan, omzien naar elkaar, elkaar willen ontmoeten en elkaars talenten willen benutten.
Dat willen wij bereiken door met elkaar een leef-, leer- en werkgemeenschap te vormen waarbinnen die ene leerling maximaal wordt uitgedaagd en nieuwsgierig blijft om zich permanent en overal te ontwikkelen vanuit de persoon die hij of zij is, in relatie met de wereld en de mensen om zich heen. Belangrijke waarden daarin zijn: gelijkwaardigheid, respect, vertrouwen en relatie.

Onderwijs op de scholen

Het onderwijs krijgt vorm en inhoud op onze scholen. Hoe dat gebeurt, kunt u uitgebreid terugvinden via de websites van de scholen. In dit jaarverslag volstaan we met de onderwijsresultaten.

Meerwegen jaarverslag 2019

Onderwijs is een belangrijke pijler in de samenleving. Wij ontvangen geld van de overheid om het beste onderwijs te verzorgen. In dit jaarverslag verantwoorden wij ons daarover. Dit vinden wij belangrijk. Vertellen wat wij hebben gedaan in 2019 en wat we hebben bereikt.

Download ons jaarverslag >