Wat vraagt de maatschappij van morgen?
Welke kennis & vaardigheden brengen wij onze leerlingen bij? Hoe leven, werken en leren we samen als meerwegen scholengroep? Voor die ene leerling…

Voor die ene leerling

Wij doen wat in het belang is voor de ontwikkeling van die ene leerling.

Meer weten?

Bij lees verder vind je meer informatie of download ons jaarverslag.
Lees verder

Voor die ene medewerker

Onze medewerker heeft hart voor de leerling en passie voor het onderwijs. Onze medewerker is nieuwsgierig, wil zich blijvend ontwikkelen en is zich bewust van de wereld en de mensen om zich heen.

Meer weten?

Bij lees verder vind je meer informatie of download ons jaarverslag.
Lees verder

Doelen voor 2019

Wij willen iets betekenen voor een betere, duurzame en inclusieve wereld. Hoe geven we daar uitvoering aan?

Meer weten?

Bij lees verder vind je meer informatie of download ons jaarverslag.
Lees verder

Meerwegen jaarverslag 2019

Onderwijs is een belangrijke pijler in de samenleving. Wij ontvangen geld van de overheid om het beste onderwijs te verzorgen. In dit jaarverslag verantwoorden wij ons daarover. Dit vinden wij belangrijk. Vertellen wat wij hebben gedaan in 2019 en wat we hebben bereikt.

Download ons jaarverslag >